Opleidingen

Vriens Archeo Flex vindt ontwikkeling en opleiden erg belangrijk. Daarom kan iedereen binnen de branche bij ons terecht voor deelname aan een opleiding/cursus. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf en/of met een organisatie een (incompany) opleiding te initiëren. Neem in dat geval gerust contact met ons op. 

PASTA (Postacademische Scholingstraject Archeologie)
Op initiatief van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een consortium gevormd onder de naam PASTA. Vriens Archeo Flex (penvoerder) en het Amsterdams Archeologisch Centrum van de UvA zijn hiervan de uitvoerders. Voor een totaal overzicht en aanmeldingen verwijzen wij u naar de website van PASTA. PASTA biedt een breed en gevarieerd aanbod.  


VCA
Vriens Archeo Flex wil graag faciliterend optreden in deze en biedt daarom aan om bij interesse voor het volgen van de VCA training de aanmelding tegen een gereduceerd tarief te verzorgen.

Er wordt een onderscheid gemaakt in VCA Basis en VCA Vol training:

 • Een VCA Basis cursus is bedoeld voor werknemers die graag ingezet willen worden bij opdrachtgevers die het VCA Basis diploma verplicht stellen. Na afloop van de cursus weet u hoe u werkzaamheden veilig kunt uitvoeren en hoe u risico’s tot een minimum kunt beperken. 
 • Een VCA Vol cursus is veelal bedoeld voor leidinggevenden. Na deze training weet u hoe u werkzaamheden veilig kunt (laten) uitvoeren en hoe u medewerkers kunt motiveren om veilig en verantwoord te werken. 

Mocht u op dit moment nog geen leidinggevende/projectleiders rol hebben maar deze in de toekomst wel ambiëren, adviseren wij om gezien de geldigheidsduur van 10 jaar alvast de VCA Vol cursus te volgen.

De volgende onderwerpen worden in beide trainingen behandeld: 

 • Arbowetgeving
 • Gevaarlijke stoffen & etikettering
 • Veilig werken met elektriciteit
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werkplekeisen algemeen
 • Hijs- en hefwerktuigen
 • Werken op hoogte
 • Handgereedschap & gereedschapsmachines
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

De studiebelasting voor de VCA Basis cursus is, afhankelijk van de voorkennis, tussen de 12 en 20 uur.
De studiebelasting voor de VCA Vol cursus is, afhankelijk van de voorkennis, tussen de 15 en 25 uur. 

Kosten

 • De kosten voor de VCA Basis, inclusief examen, exclusief BTW zijn € 116,50 (inclusief € 15,00 administratiekosten).
 • De kosten voor de VCA Vol, inclusief examen, exclusief BTW zijn € 121,00 (inclusief € 15,00 administratiekosten).


Basiskennis OOO
Gezien de opkomende belangstelling voor WO-2 archeologie en de toenemende verwevenheid tussen uitvoering archeologisch veldonderzoek in combinatie met explosievenonderzoek hebben wij besloten een basiscursus OOO (Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten) op het programma te zetten.

Om veilig en verantwoord te kunnen werken in een gebied waar explosieven aangetroffen kunnen worden, dien je te voldoen aan de eindtermen Basiskennis OOO zoals gesteld in het Certificatieschema Opsporen Ontlofbare Oorlogsresten (CS-OOO).

Het betreft een cursus waarin basiskennis over explosieve stoffen, gevaren van OO, hoofdsoorten van OO en het wettelijk kader betreffende OOO-projecten in Nederland aan bod komen. De leerstof is gestructureerd volgens de eindtermen uit het CS-OOO voor het behalen van het certificaat Basiskennis OOO. Het betreft een eendaagse cursus. Aansluitend aan de cursus zal het examen plaatsvinden. Wanneer voor het examen een voldoende resultaat wordt behaald, zal het certificaat ‘Basiskennis Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten’ worden verstrekt.

Het certificaat 'Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten' is 3 jaar geldig.


Meer informatie over PASTA of de opleidingen?
Neem dan contact op met Amber Janssen, zij is bereikbaar via het telefoonnummer 013-5132815 of per e-mail amber@vriensarcheo.nl

© 2023 .